CENNET VE HURİ KIZLARI

 

Cennet Kızları  Huriler

 

Hurilerin  yüzleri ak ve nurludur.Saç örgüleri siyah nurdandır.Mü'minler Cennette evlerine girip yerleştikleri vakit,her evin içinde 70 bin taht  ve her tahtın  üzerinde bir huri bulunur.Saç ve kirpiklerinden başka kıl yokur.

Bir rivayette Cennet ehline 500 huri verilecektir.Cennette öyle ağaçlar vardır ki  bunların dallarında gümüşten çıngıraklar vardır.ALLAH  TEALA Arş'ın altından bir yel estirir ve bu çıngıraklardan çeşitli zevkli nağmeler çıkar.Bunlar okadar zevklidirki bir ikikez işitilse bihuş olup  yerlere  serilirlerdi.

 

Resül-i  Ekrem:

"Cennete ırmaklar ve ırmakların kenarında bekleyen za'ferandan  yaratılmış hizmetçiler vardır.Bunların hepsi 70 ses ve makam içinde tesbih edrler. Ayrıca hurilerin her birinin  sesi  Davud(a.s)  'ın sesinen daha güzeldir.

 

Bunlar bir birlerine :

-Sen kimin sin?Ya sen ?  diye sorarlar.

Birisi:

-Ben sabah namazını cemaatlekılanınım,diğeride buna benzer şeyler  söyler "buyurmuşur.

 

"ALLAH   TEALA Cennett kızıl yakuttan 70 bin şehir yaratmışır.Her şehirin içine ak inciden70 bin ev yaratmışır. Her evin içinde yeşilzebercedden  70  taht yaratmış ve her tahtın üzerinde hurilerden bir kız oturur."buyurmuştur.

 

Peygamber Efendimiz:

-Bu şehirler kimindir? diye soranlara:

-Beş vakit namazını cemaatla kılanındır, buyurmuştur.

 

Peygamber Efendimize:

-ALLAH  TEALA  hurileri  nerden yarattı ?diye sordular.

Resül-i  Ekrem;

-Ayaklarını  dizlerine kadar miskten ,dizlerinden karınlarına kadar anberden ve karınlarından başlarına kadar  da kafurdan  olmak üzere üç şeyden yarattı.

Kirpiklerini siyah nurdan  yarattı,buyurmuşur  nitekim

ALLAH   TEALA

 

Yine  Resül-i  Ekrem

-"Her müslümanın çeşitli hayırları ve her hayrı içinde  Cennette bir çadırı  içindede   yakut ve mercana  benzeyen hurisi  vardır. Her çadırın  dört kapısıdır  ve her kapıdan ALLAH  TEALA  tarafından   her saat  çeşitli armağan ve hediyeler gelir"buyurmuştur.

 

Yine nakledildiğine  göre Resül-i  Ekrem buyurmuşturki:

"Cennette  huri adını taşıyan birtakım  kızlar  vardır.Bunların etrafında 70 bin cariye dolaşır.Bu  huriler:

-Biz dünyada emr-i  maruf ve neyh-i ani'l-münker  edenlere aitiz ,derler."

 

Burada dikkat edilecek bir cihet,dünya kdınlarından dindar olanların da  bu huriler meyanında ve belkide bunlardan daha üsün olduklarını bilmektir. Bunlarda erkekler gibi cennetin bütün zevklerinden istifade ederler.Her erkeğin dünya kadınlarından iki kadını olucaktır. Bunlar hurilerden daha üstün mevkidedirler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !